Beknopte cursus Baskisch - Inleiding

Het Baskisch of euskara is een van de oudste talen van Europa. Ze wordt niet alleen in Spanje maar ook in Frankrijk gesproken. Het Baskisch kent een hoop dialecten. U vindt ze in elke Baskische provincie.

Omwille van opvoeding en communicatie is er ook een eenheidstaal die euskara batua (verenigd Baskisch) wordt genoemd.

Het opstellen van deze eenheidstaal was niet eenvoudig gezien het veelvoud aan dialecten (waarvan het dominante dat van Guipuzkoa was). Daarom werd een commissie voor het euskara opgericht. Na talloze en soms verhitte discussies werd de eenheidstaal omschreven. Op dit moment is die nog niet echt overal gangbaar. Dat komt omdat het euskara batua pas sedert de jaren 1960 in voege is.

De promotie van het Baskisch gebeurde via Baskische kranten zoals Egin of Egunkaria, via radiostations (Euskal irratia, Euskal gaztea, ...) en door de oprichting van een Baskisch televisiestation (ETB1).

Dezer dagen is de verspreiding van het Baskisch een realiteit. Getuige daarvan is het steeds meer voorkomende woord ikastolak (school waar uitsluitend in het Baskisch wordt onderricht).

Een (beknopte) cursus is dan ook een heel goed middel om de taal ook bekend te maken bij mensen in andere delen van de wereld.

Zelf spreek ik geen Baskisch, maar het is een interessante taal om meer over te weten te komen.

Ik wens u veel plezier bij uw ontdekkingstocht van het Baskisch.

Agur eta ongi ikastea.© 2003-2018 Herman Boel - gelieve toestemming te vragen alvorens te herpubliceren