AM

Dienstmededeling: Door de verschraling van ons radiolandschap en de hemeltergende minachting van (ex-)minister Sven Gatz voor de wet, heb ik niet langer interesse in datzelfde landschap. Ik luister voortaan nagenoeg uitsluitend nog naar online (buitenlandse) radio, waar de diversiteit en keuze ontzettend groot is.
Daarom houdt deze website ermee op. In de loop van de zomer van 2019 haal ik ‘m offline.

Dit zijn de omroepbanden voor wie nog van échte radio houdt. De kwaliteit ligt ver beneden die van FM, het is des te meer de inhoud die telt.

Al enige tijd is men bezig met DRM-testen en -uitzendingen. Dankzij DRM, een digitaal radiosignaal, kan je van FM-kwaliteit op AM.

Lange golf

In 1914 liet koning Albert voor de Belgische wereldomroep een langegolfzender bouwen van 2 kilowatt, vlak buiten de muren van zijn paleis in Laken, in de buurt van de Van Praetbrug. De eerste echte uitzending via deze zender vond plaats op 28 maart 1914. Om 20u30 werd vanuit het paleis een concert uitgezonden op 165 kHz of 1800 meter.

Na deze eerste experimenten heeft België nooit meer gebruik gemaakt van langegolffrequenties.

Middengolf

Sedert 1 januari 2012 zijn er geen middengolfuitzendingen meer in Vlaanderen.

De VRT heeft er via politiek gelobby voor gezorgd dat de wet stelt dat alleen de openbare omroep het recht heeft om op de middengolf uit te zenden in Vlaanderen. Op die manier wordt mogelijke concurrentie op voorhand geëlimineerd.

Kleinschalige initiatieven op middengolf zoals die nu volop in Nederland voorkomen, zijn bijgevolg wettelijk verboden.

Kortegolf

Er zijn geen kortegolfuitzendingen vanuit Vlaanderen meer.